เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 5

หลักสูตร : เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 5 วันที่ 27 April - 28 April 2019

วันที่ : 27 April - 28 April 2019

หลักสูตร : เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 5

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

สถานที่ : KU HOME ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย      

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  

เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 5 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 

ณ KU HOME ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยได้จริง

ลงทะเบียน สมาชิก 4,400 บาท บุคคลทั่วไป 4,900 บาท

สมัครและชำระเงินได้ที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 069-2-55518-8

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-579-0787 หรือ 087-931-5303 email:ar@ar.or.th หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.ar.or.th