ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2558

หลักสูตร : ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2558 วันที่ 27 February - 3 March 2015

วันที่ : 27 February - 3 March 2015

หลักสูตร : ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2558

วิทยากร :

สถานที่ : เกาหลี 5 วัน พักเมืองตากอากาศเกาหลี 1 คืน

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

เกาหลี 5 วัน พักเมืองตากอากาศเกาหลี 1 คืน 

เทศกาลสกีสโนว์ ภูเขาจูบกัน ฟรี ! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก เทศกาลสโนสเลด   เปิดเมืองแปลกเกาหลี “ ฮันสไตล์ ฮันจี ฮันบก ฮันชิ ดังสุด” พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามมิติ และ Ice Museum  เอาใจนักช้อปที่แหล่งเทรนด์ฮิปฮิปสไตล์คังบุก เมียงดอง 


วันเดินทาง :   5 วัน  3 คืน (พักที่ละ 1 คืน@ชอลบุก + เคียงกี + กรุงโซล ระดับ First Class)

เที่ยวบิน  : Jin Air (LJ) BKK-ICN/LJ002       2235-0550+1 +  ICN-BKK/LJ001 1725-2135  

  (ที่นั่งจำกัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามนี้ :  รายละเอียด

ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่สมาคมนักวิจัย

M. 087-9315303 , T. 02-5790787

เจ้าหน้าที่สมาคมนักวิจัย 


อัตราค่าบริการ  

สมาชิกสมาคมนักวิจัย ท่านละ : 19,400.00   บาท

บุคคลทั่วไป ท่านละ : 19,900.00 บาท


เงื่อนไขในการจอง

  1. ชำระงวดแรกในวันจอง  จำนวน 5,000 บาท
  2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน วันที่ 10 กุมภาพันธ์