การออกแบบกลไกการใช้กัญชากับเด็กและเยาวชน

Lastest Modified Wednesday 26 April 2023 , 16:00

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา การออกแบบกลไกการใช้กัญชากับเด็กและเยาวชน
ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร

- กลไกทางกฎหมายในการปกป้องเด็กเยาวชนจากการใช้กัญชา
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
มหาวิทยาลัยรังสิต

- กลไกภาคประชาชนในการดูแลเด็กเยาวชนในการใช้กัญชา
นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล
เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย

-กลไกทางการเมืองในการปกป้องเด็กเยาวชนในการใช้กัญชา
นายศุภชัย ใจสมุทร
ประธานกรรมาธิการร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง

-กลไกกระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองเด็กเยาวชนในการใช้กัญชา
ดร.รัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

- การใช้กัญชาทางการแพทย์กับเด็กเยาวชน
พล.อ.ต.นพ.ไกรสร วรดิถึ
นายกสมาคมศรัทธาธรรมาภิบาล

-ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

และ วรดิถีคลีนิกเวชกรรมและกัญชาทางการแพทย์
ขอเชิญตรวจรักษา ฟรี โดย พล.อ.ต.นพ. ไกรสร วรดิถี