ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

Lastest Modified Tuesday 6 January 2015 , 23:24

ดร.กิตติพงษ์ ศิริโชติ อุปนายกสมาคมนักวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยโฮจิมินห์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดการสัมมนาวิชาการหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการเวียดนามในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC 2015: Opportunities and Challenges for Vietnam Enterprises) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์และเทคโนโลยี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Picture

01