งานการกุศล ริมเขา@สุพรรณบุรี 3 มกราคม 2564

Lastest Modified Monday 28 December 2020 , 15:07

      วันที่ 16 ธ.ค.2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ดร.ชยันต์พิสิฐ สมานสวน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่คณะทำงานการจัดงานการกุศล   ริมเขา@สุพรรณบุรี ร่วมประชุมใหญ่เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันที่ 3 ม.ค. 2564 ซึ่งกำหนดเลื่อนออกไปจัดงานวันที่ 21 มีนาคม 2564 โดยงานการกุศล ริมเขา@สุพรรณบุรี เพื่อหารายได้เข้าสู่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยในการนำไปช่วยเหลือ พัฒนาสร้างศูนย์การเรียนรู้​ สุพรรณบุรี และมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน เป็นทุนเพื่อพัฒนาวิจัยพืชเศรษฐกิจ โดยภายในงานพบคอนเสิร์ตศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดัง คาราบาว เต็มวง ขายบัตร 5000 บาท สำหรับโต๊ะจีน 10 ท่านพร้อมเครื่องดื่ม บัตร 4000 บาท สำหรับโต๊ะจีน 10 ท่าน สำหรับผู้มาเพียงท่านเดียว บัตรใบละ 300 บาท ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว แล้วพบกันในงาน ริมเขา@สุพรรณบุรี Attached File

Picture

01
01
01
01
01
01
01