หลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPA 1

Lastest Modified Tuesday 11 August 2020 , 17:01

หลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPA 1

วิทยากร โดย  ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต

อบรมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 16.00 น.

ณ โรงแรม Grande Mercure Fortune จัดอบรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Picture

01
01
01
01
01
01