พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 7 หน่วยงาน

Lastest Modified Friday 10 May 2019 , 14:16

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนไทยจากกัญชา โดยความร่วมมือของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคม, มูลนิธีร่วมใจสำนีกไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย, บริษัท จีโนมิกส์ โกบอล จำกัด, บริษัท โซเชียลลีดจำกัด และ บริษัท พีพีดับเบิ้ลยู คอปอเรชั่น จำกัด
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01