โครงการอบรมเชิงสัมมนาสมัยใหม่ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

Lastest Modified Saturday 22 December 2018 , 10:16

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และดร. ญาณกร โท้ประยูร ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม  ร่วมเปิดงานโครงการอบรมเชิงสัมมนาสมัยใหม่ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยสมาคมนักวิจัยร่วมกับสถาบันรัชต์ภาคย์และมูลนิธิธรรมาภิวัฒน์

Picture

01
01
01