งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 (NST 2018)

Lastest Modified Monday 20 August 2018 , 14:41

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561

จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2561” หวังเด็กไทยมีหลักคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

โดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศร่วมจัดนิทรรศการและเสวนาหัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมยั่งยืนระดับโลก (Science and Technology to Global Sustainable Innovation)” ระหว่างวันที่ 16-26  สิงหาคม 2560 และเสวนาในวันที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.  ณ เวทีกลาง อาคารนิทรรศการ
Hall 2 - 8  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิณณา กรรณสูต อุปนายกสมาคมนักวิจัย เป็นวิทยากรร่วมเสวนา และ ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ เลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

Picture

01
01
01
01
01
01
01