เข้าเยี่ยมคารวะและขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

Lastest Modified Friday 10 November 2017 , 11:28

ในการนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณกล่าว โดยสรุปใจความว่า งานวิจัยสำคัญมาก จะริเริ่มทำสิ่งใดต้องมีการวิจัยก่อน เช่น ซีพีผลิตอาหารก็ต้องทำการวิจัย


Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01