สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกรมควบคุมโรคในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

Lastest Modified Saturday 24 June 2017 , 12:28

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการและประธานฝ่ายฝึกอบรม สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้ประสานงานที่ร่วมมือกับกรมควบคุมโรคในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ระหว่างวันที่19-23 มิ.ย.60 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01