โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS รุ่นที่ 7

Lastest Modified Friday 16 December 2016 , 11:45

สมาคมนักวิจัย จัดอบรม

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริงด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS" รุ่นที่ 7


วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 27 - 28 สิงหาคม 2559


ณ เคยูโฮม ม.เกษตรฯ ห้อง นนทรี 3 ชั้น 4


วิทยากร โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01