โจทย์นวัตกรรมและข้อมูลโครงการคูปองนวัตกรรม

Lastest Modified Thursday 17 September 2015 , 15:51

ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในการดำเนินโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2 ตามที่ได้หารือกับทางดร.มนตรี ไปเบื้องต้นแล้วนั้น ซึ่ง ณ ขณะนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินงานมาในระยะหนึ่งแล้ว มี SMEs ที่สมัครเข้าร่วมเพื่อขอทุนโครงการคูปองนวัตกรรมเป็นจำนวนกว่าหลายร้อยบริษัท ซึ่งในจำนวนนี้มีหลายบริษัทที่มีความต้องการที่จะทำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ แต่ยังไม่มีนักวิจัยที่จะร่วมดำเนินโครงการ ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งมีอีกบทบาทหนึ่ง คือ ช่วยเหลือ SMEs เหล่านี้ในการ matching นักวิจัยให้ตรงกับโจทย์นวัตกรรมของ SMEs

ที่มา  http://www.fti.or.th


Attached File

Picture

01
01
01
01