การจัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 6 และ ผู้บริหารโครงการ ระดับ 6

Lastest Modified Monday 11 September 2023 , 10:15

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอแจ้งกำหนดการจัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 6 และ ผู้บริหารโครงการระดับ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกำหนดการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ผ่านระบบ CBT ในรูปแบบออนไลน์  Attached File