สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาวิชาการ มาทอล์คกัญสนั่นเมือง 2 เจาะลึก Supply Chain กัญชาไทย ปลูก สกัด และรักษา

Lastest Modified Tuesday 21 May 2019 , 14:04

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาวิชาการ มาทอล์คกัญสนั่นเมือง 2 เจาะลึก Supply Chain กัญชาไทย ปลูก สกัด และรักษา 
ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ อาคาร วช1 ชั้น2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01