ร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

Lastest Modified Saturday 30 March 2019 , 15:49

ผศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์  นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  วันเสาร์ที่ 30มีนาคม 2562

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม โดยปีนี้ กำหนดประเด็นประชุมในหัวข้อ สังคมผู้สูงวัย โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา   โดยมุ่งเน้นนำเสนอผลงานวิจัย และองค์ความรู้จากงานวิจัย ของกลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ ด้าน ผู้สูงวัย เพื่อ นำพาสู่การพัฒนา สังคมไทยยั่งยืน และรับมอบของที่ระลึกจากประธานในพิธี คุณปิยฉัตร อินสว่าง รองผวจ.นครราชสีมา ในการนี้มีผู้นำเสนอผลงานวิจัยรวม 202 ผลงาน

Picture

01
01
01
01
01