ขออนุญาต แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันโบลิ่ง วันที่ 1 ธันวาคม 2561

Lastest Modified Thursday 22 November 2018 , 13:00

ขออนุญาต แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันโบว์ลิ่ง วันที่ 1 ธันวาคม 2561  ทางเมเจอร์แนะนำให้เปิดรับลงทะเบียน เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันให้เริ่มแข่งขันรอบแรก 10.00 น. รอบสองประมาณ 11.30 น.  ในระหว่างแข่งขันเสร็จและก่อนการแข่งขัน ผู้ร่วมงานสามารถรับประทานอาหารได้ในระหว่างที่รอผลการแข่งขัน