นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เพิ่มเติม)

Lastest Modified Tuesday 2 October 2018 , 14:03

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมศิลปาชีพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01