สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อพวช. จัดเสวนา

Lastest Modified Saturday 25 August 2018 , 18:36

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อพวช. จัดเสวนา หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมยั่งยืนระดับโลก”ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NST 2018 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ณ เวทีกลาง HALL 5  อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
                    คุณเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
                    คุณเพลินพิศ หมื่นพล  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
                    คุณสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด และบริหารพื้นที่ ผู้แทนจากตลาดยิ่งเจริญ
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิณณา กรรณสูต อุปนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
                    ดำเนินรายการโดย ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ เลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01