คณะกรรมการบริหาร เข้าพบ นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Lastest Modified Thursday 23 August 2018 , 16:54

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหาร เข้าพบ นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแนะนำกรรมการบริหารชุดใหม่และบทบาทหน้าที่ของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ณ ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วันที่ 22 สิงหาคม 2561

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01