EXPO 2018

Lastest Modified Monday 20 August 2018 , 14:22

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภาคนิทรรศการที่บูธ DL20 ชั้น 22

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และดูกราฟชีวิตเป็นวิทยาทานให้กับประชาชนที่สนใจ ในการนี้ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กรรมการ และอนุกรรมการได้เข้ารับเกียรติบัตรรับรองจากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย เมื่อวันที่ สิงหาคม 2561 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01