สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นภาคีจัดเสวนาวิชาการและร่วมจัดนิทรรศการใน งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 หรือ ASE2018

Lastest Modified Monday 11 June 2018 , 16:23

             สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นภาคีจัดเสวนาวิชาการและร่วมจัดนิทรรศการใน งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 หรือ ASE2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย จัดเสวนาวิชาการ 2 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อ “อนาคตการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของประเทศไทย The Future of Data Center Investment in Thailand” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และ หัวข้อ “นวัตกรรมรากฐานพัฒนายั่งยืนสู่ไทยก้าวไกลระดับโลก (Innovation for Sustainable Development to Global Goal)” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01