ขอเชิญเข้าอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 13 14

Lastest Modified Monday 11 June 2018 , 15:38

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 13 14 สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561