ขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “

Lastest Modified Wednesday 23 May 2018 , 16:29

ขอเชิญเข้าร่วม

“การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “

ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ร่วมฟังการเสวนา “อนาคตการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของประเทศไทย”

The Future of Data Center Investment in Thailand

ประธานกล่าวเปิดพิธี โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

และปาฐกถา ในเรื่อง ศูนย์กลางศูนย์ข้อมูลอาเซียน (ASEAN Data Center Hub)

วันที่ 7 มิถุนายน 2018 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง GH 201 

 

การเสวนาวิชาการ  นวัตกรรมรากฐานพัฒนายั่งยืนสู่ไทยก้าวไกลระดับโลก

(Innovation for Sustainable Development to Global Goal)”

วันที่ 8  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 - 16.00 น. ห้อง GH 201