สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย นำผู้อบรมเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยภาคสนาม

Lastest Modified Tuesday 20 March 2018 , 12:02

                               ดร.ญาณกร  โท้ประยูร ประธานอนุฝึกอบรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย นำผู้อบรมเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยภาคสนาม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน (บริเวณสิบสองปันนา) ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรร่วมเดินทาง เพื่อให้ผู้อบรมได้เป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพมืออาชีพที่เข้าใจวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในต่างประเทศ พร้อมบูรณาการในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01