รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมรายการ "คิดเพื่อชาติ" ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

Lastest Modified Friday 24 November 2017 , 10:11