ร่วมฟังคำบรรยายศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data Center

Lastest Modified Monday 23 October 2017 , 15:28

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย

เรื่อง ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data Center รู้ทันจุดเปลี่ยนดาตาเซนเตอร์ กับโลกธุรกิจ 4.0

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์ประชุมแต่งชาติสิริกิติ์

ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.30 น. 

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ เอกสารแนบ ข้างท้าย และ  ส่งใบสมัครกลับมาที่ E-mail   eit@eit.or.th

ติดต่อสอบถาม   www.nationglengineering 2017.com โทรศัพท์  02-184-4600-9


Attached File

Picture

01
01