โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559 โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

Lastest Modified Monday 19 December 2016 , 10:47

ภาพกิจกรรม โดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรม

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริงด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย" รุ่นที่ 8


วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559


ณ เคยูโฮม ม.เกษตรฯ ห้อง เอื้องหลวง ชั้น 3


วิทยากร โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01