ภาพการมอบใบประกาศณียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย รุ่นที่ 2

Lastest Modified Friday 16 December 2016 , 11:27

ภาพการมอบใบประกาศณียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัย รุ่นที่ 2

โดยมี ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัย กล่าวเปิดงาน

วิทยากรโดย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ บรรณาธิการวารสารสมาคมนักวิจัย 
และ ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องรัชดา 5 ชั้นใต้ดิน
วันที่ 11 กันยายน 2559

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01